concept-icoon

Concept

Vakvernieuwing aardrijkskunde vmbo

De informatie op deze pagina heeft een niet-officiële status.

Vanaf augustus 2013 is het nieuwe programma voor aardrijkskunde vmbo een feit. In dat jaar start het nieuwe programma in het derde leerjaar van het vmbo. In 2015 leggen de examenkandidaten voor het eerst het centrale examen op basis het nieuwe programma af.

Het jaar 2015 is niet alleen het eerste jaar met het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma, maar ook het eerste en laatste bezemjaar van het oude programma voor kandidaten die in 2014 het centrale examen op basis van het oude programma hebben afgelegd en zijn gezakt.

Vanaf 2016 leggen alle kandidaten het centrale examen aardrijkskunde vmbo af op basis van het nieuwe examenprogramma.

Examenprogramma en syllabus

Het examenprogramma en de syllabus zijn te vinden op de examenpagina's op Examenblad.nl.

Brochure en voorbeeldexamens

In de brochure Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo staat informatie over de structuur en de inhoud van de nieuwe syllabus en voorbeelden van vraagtypes die in het centraal examen kunnen voorkomen.

Naast deze brochure is er voor elke leerweg een voorbeeld van een centraal examen (CE) beschikbaar. Deze voorbeeld-CE’s zijn te downloaden van de website van Cito:

Wat vooraf ging

In 2008 heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) het rapport Kijk op een veranderende wereld aangeboden aan het ministerie van OCW. Vervolgens is het KNAG met instemming van het ministerie van OCW samen met het College voor Examens, SLO, Cito en de Gemeenschappelijke educatieve uitgeverijen (GEU) aan de slag gegaan om een concept van een nieuw, globaal geformuleerd, examenprogramma aardrijkskunde vmbo op te stellen.

Pijl omhoog