Uitslagbepaling tweede fase Oude Regeling (profiel)

Uitslagbepaling tweede fase Oude Regeling

De uitslagbepaling is vastgelegd in artikel 49 van het Eindexamenbesluit (zoals geldend op 31 juli 2007). Deze ziet er voor de Tweede Fase Oude Regeling als volgt uit:

Een examenkandidaat is geslaagd als:

  • alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
  • er 1x5 of 1x4 is behaald en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
  • er 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn
  • in het profieldeel slechts één eindcijfer onvoldoende is.

Een leerling met een eindcijfer drie of lager voor een vak is gezakt. Om te kunnen slagen moeten ook de vakken CKV1, LO1 en het profielwerkstuk zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'.

In het profieldeel van C&M zitten keuzemogelijkheden. Als een kandidaat kan slagen door (binnen de eisen van de profielen) vakken van positie in vrije ruimte en profiel te wisselen, dan moet daarvan gebruik worden gemaakt.

Zie ook: Uitslagbepaling Vernieuwde Tweede fase

Bronnen

Tweede fase oude regeling:

Pijl omhoog