Tijdvakken (profiel)

Tijdvakken

Het centraal examen kent drie tijdvakken (zie Eindexamenbesluit artikel 37).

Eerste Tijdvak

De centrale examens van het eerste tijdvak worden afgenomen door de scholen en de vavo-instellingen, in de tweede helft van mei (zie het examenrooster). Dan legt elke kandidaat alle bij zijn vakken behorende centrale examens af. In het rooster kan zijn opgenomen dat van sommige vakken het centrale examen al voor de aanvang van het eerste tijdvak wordt afgenomen.

Tweede tijdvak

In de tweede helft van juni is het tweede tijdvak gepland. Dit duurt slechts enkele dagen. Het wordt in de regel ook door de scholen en de Vavo-instellingen zelf afgenomen. De Minister wijst een aantal vakken aan waarvoor het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie wordt afgenomen (zie de aangewezen vakken.) Het tweede tijdvak is bedoeld voor kandidaten die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren (zie Eindexamenbesluit artikel 45). Tevens biedt dit tijdvak gelegenheid tot het afleggen van de herkansing van het centraal examen voor een vak (zie Eindexamenbesluit artikel 51).

In artikel 45 van het Eindexamenbesluit wordt er nu nog van uitgegaan dat er maximaal twee examens kunnen worden gedaan in het tweede tijdvak. Dit is gebaseerd op de situatie dat het tweede tijdvak beperkt was tot één dag.

Het tweede tijdvak omvat nu echter enkele dagen en daardoor is het mogelijk ook meer dan twee examens af te leggen. Het aantal is afhankelijk van het rooster en voor een kandidaat geldt het maximum van twee per dag. Een wijziging van het Eindexamenbesluit is voorzien.

Derde tijdvak

In augustus worden de centrale examens van het derde tijdvak afgenomen. Dit doet de staatsexamencommissie. Deze commissie is slechts verantwoordelijk voor de oproep, de afname en de correctie. Zij stuurt het resultaat naar de school, waarna de directeur de rest van het examen afhandelt conform het Eindexamenbesluit. De staatsexamencommissie neemt een beperkt aantal vakken af. Het derde tijdvak is bedoeld voor kandidaten die het examen nog niet hebben kunnen voltooien (zie Eindexamenbesluit artikel 45) en voor kandidaten die nog recht hebben op een herkansing (zie Eindexamenbesluit artikel 51).