Syllabi

Om docenten en examenmakers te ondersteunen bij respectievelijk het voorbereiden van examenkandidaten en het construeren van centrale examens zijn er onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) syllabi ontwikkeld waarin het CE-deel van de examenprogramma's nader gespecificeerd wordt. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

Een syllabus heeft tot doel docenten (en andere betrokkenen) te informeren over de toekomstige centrale examens, zodat zij hun leerlingen daarop kunnen voorbereiden.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Conceptsyllabi

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie geplaatst op de pagina 'conceptsyllabi' op Examenblad.nl.

De op 2012 betrekking hebbende regeling is de regeling syllabi centrale examens VO 2012.


Deel deze pagina