Staatsexamenbesluit

Vanaf 1 augustus is de herziene Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) in werking getreden. Ook de onderliggende besluiten zijn vervangen door een nieuw Uitvoeringsbesluit WVO. Daarmee is het voormalige Staatsexamenbesluit VO vervallen. De inhoud van de regelgeving is niet gewijzigd, wel zijn sommige bepalingen van de wet naar het besluit verschoven en andersom.

Hoofdstuk 4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 bevat voorschriften voor de staatsexamens voortgezet onderwijs.


Deel deze pagina