Staatsexamenbesluit

Het Staatsexamenbesluit VO bevat voorschriften voor de staatsexamens voortgezet onderwijs.

Tweede fase oude regeling

Voor de eindexamenleerlingen havo 2008 en vwo 2008 en 2009, en de bezemexamens havo 2009-2010 en vwo 2010-2011 volgens de zogenaamde 'oude profielen' is met betrekking tot de samenstelling van het eindexamen en de uitslagbepaling het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 geldend op 31 juli 2007 van belang.


Deel deze pagina