Septembermededelingen

De septembermededeling bevat zoveel mogelijk informatie voor de voorbereiding van de examens van het volgende jaar. Informatie die in september nog niet beschikbaar is, wordt in maart aan de mededeling toegevoegd. Er wordt onder meer ingegaan op:

  • wijzigingen ten opzichte van het vorige examenjaar (deze zijn zichtbaar gemaakt door gele markeringen)
  • de geldende regelgeving
  • informatie per schoolsoort en per vak (ook te vinden op de vakpagina’s op Examenblad.nl)
  • logistieke aspecten, zoals de bezorging van examenopgaven en de bekendmaking van correctievoorschriften
  • correctie en cijferbepaling
  • de activiteitenplanning
  • wat te doen bij problemen

Via de onderstaande link vindt u de meest recente Septembermededeling


Deel deze pagina