Septembermededelingen

De septembermededeling bevat informatie voor de voorbereiding van de examens van het volgende jaar. Er wordt onder meer ingegaan op:

  • wijzigingen ten opzichte van de vorige examens
  • de geldende voorschriften
  • informatie per schoolsoort en per vak
  • het tijdschema voor de examens