Septembermededeling 2017: 12.4.5 Regelingen en medededelingen van het College voor Toetsen en Examens

  • Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens wiskunde in het h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018 (Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018), gepubliceerd: Staatscourant van 18 juli 2014, nr. 20212
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017) gepubliceerd: Staatscourant van 1 juli 2015, nr. 17796
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 mei 2015, nummer CvTE-15.01137, houdende vaststelling van de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets VO en centrale examinering in het mbo (Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F), Staatscourant 2015, nr. 17575
  • Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020, (Regeling syllabi centrale examens VO 2017) gepubliceerd: Staatscourant 19 augustus 2015, nr. 25357
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00020, houdende vaststelling van het addendum rekenen 2A bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo (Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F) gepubliceerd: Staatscourant van 18 mei 2016, nr. 24945
  • Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2017 van 30 november 2015, nummer CvTE-15.01453, gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 44367
  • Voorlichtingspublicatie Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2016–2017 gepubliceerd: Staatscourant van 5 april 2016, nr. 16822