Septembermededeling 2006: toelichting nask1

In 2007 behoren de exameneenheden "K6 Verbranden en verwarmen" en "K8 Geluid" niet tot de c.e.-stof.

In de exameneenheid "K6 Verbranden en verwarmen" staat onder andere:

5. toelichten dat de ene vorm van energie omgezet kan worden in een andere energievorm

 • wet van behoud van energie
 • bewegings-, zwaarte, warmte, elektrische, stralings-, kernenergie
 • rendement

In het examen van 2007 worden daarom geen vragen gesteld over rendement.

Wel worden bij het examen TL/GL vragen gesteld waarbij de wet van behoud van energie toegepast moet worden, gebruik makend van zwaarte-energie en bewegingsenergie. In de vraag wordt dan wel een omschrijving gegeven van de wet van behoud van energie. Zie de twee onderstaande voorbeelden

Voorbeeld 1 uit het examen 2003-I.

Derk liet zich zonder beginsnelheid van de helling naar beneden gaan. Neem aan dat alle zwaarte-energie hierbij werd omgezet in bewegingsenergie. De helling heeft een hoogteverschil van 32 m. De massa van Derk met rollerskates is 80 kg.

 • 31 
  Bereken de snelheid waarmee hij onder aan de helling aankwam.
 • 31 
  maximumscore 3

v = 25 m/s

 

mgh gelijk stellen aan ½ m∙v2

1

h = 32 m hierin invullen

1

rest van de berekening juist

1

Voorbeeld 2 uit het examen 2006-I.

De bioloog Burrows bestudeerde de springkracht van het spuugbeestje. Hij liet vier spuugbeestjes ieder tien sprongen maken en noteerde de hoogte van de sprongen.

De gemiddelde spronghoogte van het spuugbeestje is 43 cm.

30 -> Bereken de startsnelheid van het spuugbeestje. Ga ervan uit dat alle bewegingsenergie die het beestje heeft bij het loskomen, omgezet wordt in zwaarte-energie.

 • 30 
  maximumscore 3

v = 2,9 m/s

 

gebruik van Eb = ½ m ∙ v2

1

gebruik van Ez = mgh

1

rest van de berekening juist

1

Pijl omhoog