Schoolexamen

Deze informatie is voor het schooltype vmbo BB niet van toepassing op het examenjaar 2020, maar alleen op de examenjaren 2021 en 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van beide jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.