rooster tweede tijdvak 2006 vmbo bb

vmbo BB

Rooster centrale examens 2e tijdvak 2006

 
           

vaknaam

afnamedag

afnamedatum

begintijd

eindtijd

 

wiskunde CSE BB

maandag

19 juni 2006

9:00

10:30

 

Ned. Leesv.-Schrijfv. CSE BB

maandag

19 juni 2006

11:30

13:00

 

Engels CSE BB

dinsdag

20 juni 2006

9:00

10:30

 

economie CSE BB

dinsdag

20 juni 2006

11:30

13:00

 

biologie CSE BB

dinsdag

20 juni 2006

11:30

13:00

 

nat.- en scheikunde 1 CSE BB

dinsdag

20 juni 2006

13:30

15:00

 

Duits CSE BB

woensdag

21 juni 2006

9:00

10:30

 

maatschappijleer 2 CSE BB

woensdag

21 juni 2006

9:00

10:30

 

aardrijkskunde CSE BB

woensdag

21 juni 2006

9:00

10:30

 

geschiedenis CSE BB

woensdag

21 juni 2006

9:00

10:30

 

Frans BB

*

*

*

*

aangewezen

Arabisch CSE BB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:00

aangewezen

Turks CSE BB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:00

aangewezen

Spaans CSE BB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:00

aangewezen

           

De toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens in het 1e tijdvak zijn in het 2e tijdvak van overeenkomstige toepassing. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel (bijvoorbeeld een woordenboek) wenst te gebruiken bij de door de staatsexamencommissie af te nemen aangewezen vakken, dan moet hij het zelf meenemen.

NB: De aangewezen vakken worden afgenomen door de staatsexamencommissie, zie onderdeel 5 van de Maartmededeling

* het tijdstip van afname wordt nader bekend gemaakt door de staatsexamencommissie

Pijl omhoog