rooster tweede tijdvak 2006 vmbo kb

vmbo KB

Rooster centrale examens 2e tijdvak 2006

 
           

vaknaam

afnamedag

afnamedatum

begintijd

eindtijd

 

Ned. Leesv.-Schrijfv. CSE KB

maandag

19 juni 2006

13:30

15:30

 

Engels CSE KB

maandag

19 juni 2006

13:30

15:30

 

Duits CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

9:00

11:00

 

economie CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

9:00

11:00

 

aardrijkskunde CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

9:00

11:00

 

geschiedenis CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

9:00

11:00

 

wiskunde CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

13:30

15:30

 

nat.- en scheikunde 1 CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

13:30

15:30

 

biologie CSE KB

dinsdag

20 juni 2006

13:30

15:30

 

Duits (pilot digitaal) KB

vrijdag

23 juni 2006

*

*

aangewezen

Frans KB

vrijdag

23 juni 2006

*

*

aangewezen

Arabisch CSE KB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:30

aangewezen

Turks CSE KB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:30

aangewezen

Spaans CSE KB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:30

aangewezen

maatschappijleer 2 CSE KB

vrijdag

23 juni 2006

9:30

11:30

aangewezen

De toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens in het 1e tijdvak zijn in het 2e tijdvak van overeenkomstige toepassing. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel (bijvoorbeeld een woordenboek) wenst te gebruiken bij de door de staatsexamencommissie af te nemen aangewezen vakken, dan moet hij het zelf meenemen.

NB: De aangewezen vakken worden afgenomen door de staatsexamencommissie, zie onderdeel 5 van de Maartmededeling

* het tijdstip van afname wordt nader bekend gemaakt door de staatsexamencommissie

Pijl omhoog