Rooster en andere belangrijke data

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiƫle publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2017

Het rooster centrale examens 2017 is gepubliceerd op 30 november 2015 met het kenmerk CvTE-15.01453.

De afnameperiodes voor de rekentoets vo 2017 zijn gepubliceerd op 25 maart 2016.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

Belangrijke data voor de centrale examens 2017 en de rekentoets vo zijn opgenomen in de activiteitenplanning.


Deel deze pagina