Rooster en andere belangrijke data

Het rooster voor het eerste tijdvak van de centrale examens wordt twee jaar voor de afname van de examens gepubliceerd in de Regeling rooster. In die regeling worden tevens de data bekendgemaakt waarop het tweede tijdvak wordt afgenomen. Het rooster van het tweede tijdvak wordt in maart van het betreffende examenjaar gepubliceerd.

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'officiƫle publicaties' vindt u een overzicht van de relevante regelgeving voor de gekozen jaarring, voor zover deze al beschikbaar is.

Rooster 2015

Het rooster 2015 is gepubliceerd op 18 juni 2013 met het kenmerk CvE-13.01726.

Activiteitenplanning centrale examens 2015

Belangrijke data voor de centrale examens 2015 zijn opgenomen in de activiteitenplanning.


Deel deze pagina