Rekentoets vo

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2020, maar alleen op de examenjaren 2013 tot en met 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.