Rekentoets vo

Op deze pagina treft u informatie over de rekentoets vo.

Kaders rekentoets vo

De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

 • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
 • Afnameperiode
 • Toetsduur
 • Kandidaten met een beperking
 • Hulpmiddelen
 • Geheimhouding
 • Correctie
 • Normering
 • Vaststelling van het cijfer
 • Rapportage leerlingresultaten
 • Kennis nemen van de beoordeling
 • Toezicht door inspectie
 • Herkansing

Voorlichtingsfilm totstandkoming rekentoets

Inhoudelijke opmerkingen rekentoets

Docenten en andere functionarissen kunnen hun inhoudelijke opmerkingen aan het CvTE richten via het formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Reageren ten behoeve van de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines hiervoor de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.

Referentieniveaus rekenen 2F en 3F

Syllabus rekenen 2F en 3F

De syllabus rekenen 2F en 3F is van kracht sinds 1 oktober 2015. De rekentoetsen vo en de rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 (voor mbo vanaf P2) zijn gebaseerd op deze syllabus.

Op steunpunttaalenrekenenvo.nl en steunpunttaalenrekenen.nl is een servicedocument beschikbaar met een samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe syllabus rekenen ten opzichte van eerdere syllabi/toetswijzers.

Bij de steunpunten treft u ook de bijbehorende Toelichting bij de syllabus rekenen 2F en 3F aan, waarin de totstandkoming van de syllabus en de overwegingen voor gemaakte keuzes worden toegelicht.

Voorbeeldtoetsen en -opgaven

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldtoetsen rekenen gepubliceerd.

Deze voorbeeldtoetsen worden in digitale vorm geleverd als:

 • oefentoetsen die voor iedereen te bereiken zijn op een computer met internetverbinding via http://oefenen.facet.onl/
 • proeftoetsen waarvoor een afnameplanning in Facet gemaakt moet worden

De proeftoetsen zijn als gehele toets en als twee halve toetsen beschikbaar. Voorbeeldtoets A is beschikbaar op de Facet oefenomgeving én als inplanbare voorbeeldtoets voor scholen.

Hieronder vindt u de antwoorden en omzettingstabellen van de voorbeeldtoetsen die op de online oefenomgeving gepubliceerd zijn. Voorbeeldtoets B is uitsluitend beschikbaar als inplanbare voorbeeldtoets in Facet voor scholen: als gehele toets en als twee halve toetsen. Voor deze voorbeeldtoets is alleen de omzettingstabel gepubliceerd, het correctievoorschrift is op te vragen bij het CvTE via het contactformulier. Van de halve voorbeeldtoetsen zijn geen aparte correctievoorschriften en omzettingstabellen beschikbaar.

 

Jaar

Onderdeel

Correctievoorschrift

Omzettingstabel

 

Rekenen 2F, versie B

opvraagbaar

PDF

 

Rekenen 3F, versie B

opvraagbaar

PDF

       

2018

Rekenen 2A

PDF

PDF

 

Rekenen 2AER

PDF

PDF

 

Rekenen 2ER

PDF

PDF

 

Rekenen 2F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3ER

PDF

PDF

 

Rekenen 3F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3S

PDF

PDF

       

2017

Rekenen 2A

PDF

PDF

 

Rekenen 2ER

PDF

PDF

 

Rekenen 2F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3ER

PDF

PDF

 

Rekenen 3F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3S

PDF

PDF

       

2016

Rekenen 2A

PDF

PDF

 

Rekenen 2ER

PDF

PDF

 

Rekenen 2F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3ER

PDF

PDF

 

Rekenen 3F, versie A

PDF

PDF

 

Rekenen 3S

PDF

-

       

2015

Rekenen 2A, versie 1

PDF

PDF

 

Rekenen 2ER

PDF

PDF

 

Rekenen 2F

PDF

PDF

 

Rekenen 3ER

PDF

PDF

 

Rekenen 3F

PDF

PDF

 

Rekenen 3S

PDF

-

Sinds 1 juli 2016 is er een rekenopgavenetalage beschikbaar waarin via een selectiemogelijkheid een groot deel van alle opgaven kunnen worden bekeken die sinds 2016 zijn afgenomen.

Rekentoetsen 2A, 3S en ER

Meer informatie over de rekentoetsen 2A, 3S en ER vindt u op: