Rekentoets vo

Op deze pagina treft u informatie over de rekentoets vo.

Kaders rekentoets vo

De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

 • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
 • Afnameperiode
 • Toetsduur
 • Kandidaten met een beperking
 • Hulpmiddelen
 • Geheimhouding
 • Correctie
 • Normering
 • Vaststelling van het cijfer
 • Rapportage leerlingresultaten
 • Kennis nemen van de beoordeling
 • Toezicht door inspectie
 • Herkansing

Inhoudelijke opmerkingen rekentoets

Docenten en andere functionarissen kunnen hun opmerkingen aan het CvTE richten via het formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Reageren op de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines hiervoor de brochure rekentoets 2016 of de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.

Referentieniveaus rekenen 2F en 3F

Syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo

Op 18 juni 2015 is de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo goedgekeurd door de minister en staatssecretaris en gepubliceerd:

Deze syllabus vervangt de huidige syllabi en toetswijzers rekenen voor VO en mbo. De nieuwe syllabus rekenen is van kracht sinds 1 oktober 2015. De rekentoetsen VO en de rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 (voor mbo vanaf P2) zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus.

Op steunpunttaalenrekenenvo.nl en steunpunttaalenrekenen.nl is een servicedocument beschikbaar met een samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe syllabus rekenen ten opzichte van eerdere syllabi/toetswijzers. In het servicedocument staan ook de gevolgen van deze nieuwe syllabus voor de rekentoetsen/rekenexamens voor schooljaar 2015-2016 op een rij.

Bij de steunpunten treft u ook de bijbehorende Toelichting bij de syllabus rekenen 2F en 3F aan, waarin de totstandkoming van de syllabus en de overwegingen voor gemaakte keuzes worden toegelicht.

Voorbeeldtoetsen

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldtoetsen rekenen gepubliceerd.

Deze voorbeeldtoetsen worden in digitale vorm geleverd als:

 • oefentoetsen die voor iedereen te bereiken zijn op een computer met internetverbinding via http://oefenen.facet.onl/
 • proeftoetsen waarvoor een afnameplanning in Facet of ExamenTester gemaakt moet worden

Daarnaast zijn er voor rekenen voorbeeldtoetsen beschikbaar in pdf-formaat, die u kunt downloaden. Zo kunt u de inhoud van deze toetsen ook op papier bekijken. Deze pdf's zijn niet geschikt om bij leerlingen af te nemen.

NB. op Examenblad.nl staan dezelfde voorbeeldtoetsen voor 2F en 3F als op Cito.nl.

Naast de voorbeeldrekentoetsen voor vo zijn er ook voorbeeldrekenexamens mbo beschikbaar, zie: Examenbladmbo.nl.

Voorbeeldrekentoetsen van ER-varianten staan op de pagina ER-toets. De voorbeeldtoets van de rekentoets 2A staat op de pagina Pilot Rekenen 2A.

Rekentoets 2A en addendum 2A

Op 28 april 2016 is het addendum 2A – een aanvulling bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo – goedgekeurd door de minister en staatssecretaris en gepubliceerd:

Meer informatie over de rekentoets 2A en het addendum vindt u op de pagina rekenen 2A. De voorbeeldtoetsen van de rekentoets 2A zijn ook via deze pagina te downloaden.

Op steunpunttaalenrekenenvo.nl is een toelichting bij het addendum 2A te downloaden.