Rekentoets vo

Op deze pagina treft u informatie over de rekentoets vo.

Kaders rekentoets vo

De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

 • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
 • Afnameperiode
 • Toetsduur
 • Kandidaten met een beperking
 • Hulpmiddelen
 • Geheimhouding
 • Correctie
 • Normering
 • Vaststelling van het cijfer
 • Rapportage leerlingresultaten
 • Kennis nemen van de beoordeling
 • Toezicht door inspectie
 • Herkansing

Inhoudelijke opmerkingen rekentoets

Docenten en andere functionarissen kunnen hun opmerkingen aan het CvTE richten via het formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Reageren op de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines hiervoor de brochure rekentoets 2016 of de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.

Referentieniveaus rekenen 2F en 3F

Toetsstof

De toetsstof is beschikbaar op de vakpagina Rekenen.

Voorbeeldrekentoetsen

Naast de voorbeeldtoetsen VO zijn er ook voorbeeldtoetsen beschikbaar voor het rekenexamen mbo die nuttig kunnen zijn voor VO-leerlingen. Deze examens zijn te vinden op Examenbladmbo.nl.

Pilot Facet

Voor scholen die deelnemen aan de Pilot Facet is aanvullende informatie beschikbaar via de website van het College voor Toetsen en Examens.

Pilot dyscalculie

Voor leerlingen wordt de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepaste rekentoets in zowel 2F als in 3F. De aanpassing betreft zowel de hulpmiddelen, als de afnamecondities, als de eisen (de opgaven zijn eenvoudiger).

Dyscalculie en de verschillende leerwegen

Voor 2F is er in 2014 één aangepaste rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Op de wijze zoals inmiddels bekend van de standaard rekentoets 2F, zal bij de normering van de aangepaste rekentoets rekening worden gehouden met de leerweg.

Leerlingen die voor 2F de aangepaste rekentoets hebben gemaakt, krijgen drie cijfers: een BB-cijfer, een KB-cijfer en een GL/TL-cijfer. Evenals bij de standaard rekentoets geldt voor de aangepaste rekentoets dat eenzelfde score voor een BB-leerling een hoger cijfer zal opleveren dan voor een KB-leerling en voor een GL/TL-leerling een lager cijfer. Geheel analoog aan de standaardrekentoets bepaalt de school per leerling zelf welk cijfer van de aangepaste 2F-toets van toepassing is.


Deel deze pagina