Rekentoets vo

In 2013 is de rekentoets VO als pilot afgenomen.

Kaders rekentoets vo

De kaders die voor, tijdens en na de afname van de rekentoets vo in acht genomen moeten worden staan vermeld in de brochure die het CvTE jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitbrengt. De brochure bevat regelgeving over onder andere:

 • Voorbereiding (organisatorisch en technisch)
 • Afnameperiode
 • Toetsduur
 • Kandidaten met een beperking
 • Hulpmiddelen
 • Geheimhouding
 • Correctie
 • Normering
 • Vaststelling van het cijfer
 • Rapportage leerlingresultaten
 • Kennis nemen van de beoordeling
 • Toezicht door inspectie
 • Herkansing

Inhoudelijke opmerkingen rekentoets

Docenten en andere functionarissen kunnen hun opmerkingen aan het CvTE richten via het formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Reageren op de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines hiervoor de brochure rekentoets 2016 of de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.

Referentieniveaus rekenen 2F en 3F

Toetsstof

De toetsstof is beschikbaar op de vakpagina Rekenen.

Voorbeeldrekentoetsen

Naast de voorbeeldtoetsen VO zijn er ook voorbeeldtoetsen beschikbaar voor het rekenexamen mbo die nuttig kunnen zijn voor VO-leerlingen. Deze examens zijn te vinden op Examenbladmbo.nl.