Profielwerkstuk (profiel)

Het profielwerkstuk maakt deel uit van het schoolexamen. Het is een uitgebreide praktische opdracht, die vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht toetst. Hiernaast is het profielwerkstuk bedoeld om de samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel te bevorderen.

Middels de verlichtingsmaatregelen is gerealiseerd dat het profielwerkstuk niet betrekking hoeft te hebben op twee (deel)vakken.

Een examenkandidaat die niet voldoet aan de eisen van het profielwerkstuk kan wel deelnemen aan het centraal examen maar niet slagen.