Profielen beroepsgericht

In juni 2013 zijn zes conceptexamenprogramma's vastgesteld voor het vmbo vastgesteld voor de profielen:

- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

- Produceren, Installeren en Energie (PIE)

- Mobiliteit en Transport (M&T)

- Zorg en Welzijn (Z&W)

- Economie en Ondernemen (E&O)

- Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Deze zes conceptexamenprogramma's worden beproefd in een pilot waaraan in totaal ongeveer 40 pilotscholen meedoen. De pilotscholen zijn in augustus 2013 in leerjaar 3 gestart met het onderwijs volgens de conceptexamenprogramma's. De leerlingen van de pilotscholen leggen in het examenjaar 2015 een pilot-cspe af.

Onder regie van het CvTE zijn syllabi tot stand gebracht voor de pilot-cspe's 2015, die uitsluitend op de pilotscholen worden afgenomen.

Dit zijn de zogeheten 2-versies van de syllabi. Over de 1-versies van de syllabi heeft in januari 2014 een veldraadpleging plaatsgevonden. Reacties uit de veldraadpleging hebben geleid tot de 2-versies.

Het College voor Toetsen en Examens heeft de 2-versies voor de pilot-cspe's 2015 vastgesteld. De 2-versies kunt u hieronder downloaden. Per profiel is het conceptexamenprogramma, waarop de 2-versie van de syllabus gebaseerd is, opgenomen als bijlage in de 2-versie.

Meer informatie over de beroepsgerichte profielen vindt u op de website van het CvTE.

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Mobiliteit en Transport (M&T)

Zorg en Welzijn (Z&W)

Economie en Ondernemen (E&O)

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Meer informatie

Pijl omhoog