Praktische opdrachten (profiel)

Praktische opdrachten maken onderdeel uit van het schoolexamen, en zijn gericht op het opdoen van vaardigheden.

Het verplichte aantal praktische opdrachten in het schoolexamen is tijdelijk voor de meeste vakken beperkt tot ten minste één per (deel-)vak. (Eén praktische opdracht is verplicht; de school mag kiezen voor meer praktische opdrachten.) De formele regeling is in het Gele Katern nummer 9 van 29 maart 2000 gepubliceerd.

Scholen hebben bovendien een grotere vrijheid gekregen in de weging van de praktische opdrachten. Voor de meeste vakken mag deze variëren tussen 20% en 40 %.

Bij Latijnse en Griekse taal en letterkunde is de vrijheid nog op andere wijze vergroot: de school mag bij die vakken ook kiezen voor het laten vervallen van de praktische opdracht. Daaraan bestaat bij veel leraren behoefte, omdat praktische opdrachten immers ook al deel uitmaken van het vak klassieke culturele vorming.