Normering centrale examens

Op grond van de behaalde resultaten bij de centrale examens (reacties vakinhoudelijke verenigingen, docenten, leerlingen, analyse en vergelijking referentie-examens) wordt de normering bepaald. Daarbij wordt de zogenaamde normeringsvariabele vastgesteld.

De variabele wordt zo gekozen dat in verschillende jaren even zware eisen aan de kandidaten gesteld worden om een voldoende voor het centraal examen te behalen.

De septembermededeling bevat meer informatie over de normering, zoals de data van bekendmaking. Via de website van Cito is meer informatie beschikbaar. Ook is op Toetswijzer.nl een ToetswijzerSpecial over normering verschenen.

Meer informatie

Pijl omhoog