N-term

Deze informatie is voor het schooltype vmbo BB niet van toepassing op het examenjaar 2009, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.