Mijneindexamen.nl

Ook dit jaar is mijneindexamen.nl weer beschikbaar voor alle examenkandidaten. Deze site is ontwikkeld als mobiele webapp voor smartphone of tablet. Daarnaast is de website natuurlijk ook via de computer goed toegankelijk.

Webapp

Mijneindexamen.nl is een webapp. Dit betekent dat deze zich gedraagt als een app. Maar het is een website die via internet kan worden opgeroepen. Daarom is mijneindexamen.nl niet te vinden in de App Store, Play Store of een andere appwinkel.

Mocht u een examenapp gebruiken die u via een appwinkel heeft gedownload, weest u er zich dan van bewust dat deze niet de officiƫle informatie van de overheid biedt.

Mijn eindexamen webapp

Examenrooster op maat

Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Mijneindexamen.nl is verder ook geschikt voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen. Ook informatie over de rekentoets is op de site te vinden.

Tip 1: De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. Mentoren kunnen de website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken.

Tip 2: Mocht u op mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo geselecteerd hebben en u wilt ook het vwo-rooster laten zien aan uw leerlingen dan kan dat als volgt. Door in het menu 'kies je vakkenpakket' en vervolgens het pijltje naar links aan te klikken of door in het menu te kiezen voor 'volledig rooster vwo', kunt u het getoonde rooster wisselen.

Pijl omhoog