Mijneindexamen.nl

Sinds examenjaar 2015 worden eindexamenkandidaten door het College voor Toetsen en Examens geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.

Mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop of een digitaal schoolbord zodat deze ook klassikaal door de mentor gebruikt kan worden.

Met de komst van mijneindexamen.nl is de papieren examenkrant vanaf 2015 komen te vervallen.

Pijl omhoog