Mijneindexamen.nl

Tot en met het examenjaar 2014 werden jaarlijks bijna 250.000 examenkranten bezorgd op de VO-scholen. Deze Examenkrant moest examenkandidaten helpen bij hun voorbereiding op het examen. Er werd in begrijpelijke taal belangrijke en betrouwbare informatie over het centraal examen geboden.

De Examenkrant kon in de mentorlessen worden gebruikt als 'kapstok' om de leerlingen over de belangrijkste elementen over het centraal examen te informeren.

Vanaf examenjaar 2015 worden eindexamenkandidaten door het College voor Toetsen en Examens geïnformeerd via Mijneindexamen.nl. Met de komst van Mijneindexamen.nl is de papieren examenkrant vanaf 2015 komen te vervallen.

Webapp

Mijneindexamen.nl is een webapp. Dit betekent dat deze zich gedraagt als een app. Maar het is een website die via internet kan worden opgeroepen. Daarom is Mijneindexamen.nl niet te vinden in de App Store, Play Store of een andere appwinkel.

Mocht u een examenapp gebruiken die u via een appwinkel heeft gedownload, weest u er zich dan van bewust dat deze niet de officiële informatie van de overheid biedt.

Mijn eindexamen webapp

Examenrooster op maat

Op Mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven, en na afname is een link naar de examendocumenten beschikbaar. De website biedt daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips.

Mijneindexamen.nl is ook geschikt voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen. Ook informatie over de rekentoets is op de site te vinden.

Tip 1: De website is geschikt voor weergave op laptops en digitale schoolborden. Mentoren kunnen de website klassikaal met leerlingen bekijken en gebruiken.

Tip 2: Mocht u op Mijneindexamen.nl het rooster van bijvoorbeeld havo geselecteerd hebben en u wilt ook het vwo-rooster laten zien aan uw leerlingen, dan kan dat door in het menu de optie volledig rooster vwo te kiezen. Wilt u alle informatie voor een ander niveau zien, dan kunt u onderaan in het menu de reset-knop gebruiken en opnieuw het niveau en vakkenpakket kiezen.


Deel deze pagina