Maartmededelingen (algemeen)

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Maartmededeling een aanvulling op de Septembermededeling. De aanvullingen betreffen onder meer informatie over de aangewezen vakken en het rooster van het tweede tijdvak.

De meest recente maartmededeling is die voor de examens van 2016.

Pijl omhoog