Maartaanvulling

In maart informeert het College voor Toetsen en Examens de scholen over de aanstaande examens. Daarbij wordt onder meer ingegaan op

  • het tijdschema voor de examens
  • de bezorging van examenopgaven en correctievoorschriften
  • wat te doen bij problemen
  • correctie en cijferbepaling
  • rooster van het tweede tijdvak.