Maartaanvulling (voorheen maartmededelingen)

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Maartmededeling een aanvulling op de Septembermededeling. De aanvullingen betreffen onder meer informatie over de aangewezen vakken en het rooster van het tweede tijdvak.

Via de onderstaande link vindt u de meest recente Septembermededeling inclusief de Maartaanvulling.

Pijl omhoog