Maartaanvulling (voorheen maartmededelingen)

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Maartmededeling een aanvulling op de Septembermededeling. De aanvullingen betreffen onder meer informatie over de aangewezen vakken en het rooster van het tweede tijdvak.

Pijl omhoog