concept-icoon

Ontwikkeling

M&O wordt bedrijfseconomie

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Deze informatie is voor het schooltype vwo niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2015 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.