Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Overzicht van leveringsaanbod, regels en procedures

Het College voor Toetsen en Examens levert aangepaste examens voor kandidaten met een beperking in het Voortgezet Onderwijs en het geeft nadere instructies omtrent de afname (op basis van de uitgangspunten geformuleerd in het Eindexamenbesluit (artikel 55) en het identieke artikel 33 van het Staatsexamenbesluit).

Op deze pagina vindt u ten behoeve van het centraal examen 2013 een overzicht met toelichting op het leveringsaanbod en de regels en procedures die daarbij gelden.

Toelichting condities, leveringsaanbod en procedures

Artikel 55 van het Eindexamenbesluit bepaalt dat de directeur van de school bij school- en centraal examen aanvullende maatregelen kan treffen gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van de examens voor kandidaten met een beperking. Voor verschillende beperkingen worden in onderstaand document, gepubliceerd als bijlage bij de septembermededeling voor de eindexamens in 2013, ten aanzien van de centrale examens de condities, het leveringsaanbod en de procedures nader toegelicht.

Nadere uitwerking procedures en antwoord op veelgestelde vragen

In onderstaand document, gepubliceerd als bijlage bij de maartmededeling 2013, vindt u een nadere uitwerking van enkele procedures. Evenals antwoorden op veel gestelde vragen die sinds het verschijnen van de bijlage in de septembermededeling zijn gesteld.

Voorbeelden


Deel deze pagina