Kandidaten met een beperking

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Bekijk ook ons filmpje over maatwerk bij examens voor leerlingen met een beperking.

Documenten

Meer informatie

Pijl omhoog