Inrichtingsbesluit WVO

Hoewel het merendeel van de examenbepalingen is geregeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en het Eindexamenbesluit VO, moet er voor bepaalde zaken ook wel worden gegrepen naar het Inrichtingsbesluit WVO. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstellingen en ontheffingen, die zijn geregeld in artikel 26e en 26n van het Inrichtingsbesluit WVO. In het Inrichtingsbesluit WVO is dan de vrijstelling of ontheffing voor het onderwijs geregeld, in het Eindexamenbesluit VO de vrijstelling of ontheffing voor het examen, waarbij vaak weer wordt verwezen naar het Inrichtingsbesluit WVO.

Een belangrijke wijziging die weliswaar niet direct betrekking heeft op het eindexamen, maar daarmee wel verband houdt, is de wijziging m.b.t. het toelatingsrecht met een vmbo-tl/gl diploma tot het havo. Een dergelijk diploma geeft recht op toelating, maar scholen mogen op grond van artikel 10 van het Inrichtingsbesluit WVO wel vragen om een extra vak.

De actuele versie van het Inrichtingsbesluit WVO vindt u op wetten.overheid.nl:


Deel deze pagina