Ik ben examensecretaris

De examensecretaris wordt op slechts drie plaatsen genoemd in het Eindexamenbesluit VO:

  • De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een van de persoonsleden van de school aan tot de secretaris van het eindexamen (zie artikel 3 van het Eindexamenbesluit VO).
  • De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in het geval van een eindexamen de uitslag vast met inachtneming van artikel 49 of artikel 50, en voor zover van toepassing artikel 52c (zie artikel 48 van het Eindexamenbesluit VO).
  • De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten (zie artikel 52 lid 8 van het Eindexamenbesluit VO).

In de praktijk is de examensecretaris een belangrijke spil in de organisatie op school van schoolexamen en vooral centraal examen. Daarom is de examensecretaris ook voor het CvTE de primaire (digitale) contactpersoon. Via Examenblad.nl ontvangt hij informatie op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en e-mail.

Mailings en uw schoolgegevens

De redactie van Examenblad.nl verzendt gedurende het examenjaar, in opdracht van CvTE, Cito en DUO, op verschillende momenten e-mails naar scholen waarin belangrijke mededelingen worden gedaan.

Alle e-mails worden verstuurd naar de examensecretaris. Daarnaast ontvangt de plaatsvervangend examensecretaris een afschrift. De systeembeheerder ontvangt alleen mails die technische informatie en mededelingen over de computerexamens bevatten. De directeur ontvangt e-mails wanneer het noodscenario rond de eindexamens in werking treedt.

Aanmelden docenten

Ook kan de examensecretaris vakdocenten aanmelden voor e-mails over de examens waar zij bij betrokken zijn. Dit biedt de mogelijkheid voor informatie op maat, maar maakt het ook mogelijk docenten per schoolsoort en vak te benaderen. De examenorganisaties roepen daarom de examensecretarissen op via hun 'persoonlijke pagina' zoveel mogelijk docenten met examenklassen te registreren. Uiteraard blijft de examensecretaris deze mailings ook ontvangen.

Iedere mailing wordt op maat verstuurd. Dit houdt in dat u alleen informatie krijgt die voor uw school relevant is (gebaseerd op uw bestelling bij DUO/Examendiensten). Op de persoonlijke pagina van de examensecretaris staat vermeld hoe de gegevens van uw school gewijzigd kunnen worden.

Uw persoonlijke pagina

De persoonlijke pagina is dé plaats waar u gegevens kunt bekijken en beheren en waar automatisch wordt bijgehouden welke informatie u via e-mail is toegezonden.

Bij het beheer van gegevens worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Gegevens van examensecretarissen worden beheerd door DUO/Examendiensten.
  • Examensecretarissen beheren de gegevens van overige functionarissen via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl.

Wanneer u bij Examenblad.nl bent geregistreerd, kunt u via nieuwsbrief.examenblad.nl inloggen op uw persoonlijke pagina.

De examensecretaris is de beheerder van deze gegevens en kan zelf de gegevens aanpassen/aanvullen. De persoonsgegevens (naam, voornaam, voorletters en geslacht) en e-mailgegevens van de examensecretaris kunnen alleen door DUO/Examendiensten worden gewijzigd. De directie van de school kan hiervoor een wijzigingsverzoek mailen naar examens@duo.nl met daarin de oude en nieuwe situatie onder vermelding van het brin- en vestigingsnummer.

Pijl omhoog