Handreiking geschil score centraal examen

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2019.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog