Handreiking geschil score centraal examen

Deze informatie is voor het schooltype havo niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2019 tot en met 2025.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.