Examenprogramma 2004 bijlage g: examenprogramma handel en verkoop vmbo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2011, maar alleen op het examenjaar 2004.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.