ER-toets

De rekentoetsen voor leerlingen met een ernstig rekenprobleem of dyscalculie worden in elke afnameperiode in Facet aangeboden. Dit zijn de rekentoetsen 2ER en 3ER en de pilot rekentoets 2A-ER.

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de 2ER- en 3ER-toets (aangepaste rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie) een officiƫle rekentoets waarvan het resultaat meetelt in de slaag-/zakregeling in het vwo. Het cijfer voor de rekentoets telt in schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 niet mee in het vmbo en havo. Deelname aan de rekentoets is echter wel een verplicht onderdeel van het eindexamen voor alle leerlingen.

De vmbo-leerling met ernstige rekenproblemen of dyscalculie kan de 2ER-toets maken in plaats van de 2F-toets, de havo/vwo-leerling met ernstige rekenproblemen/dyscalculie maakt de 3ER-toets in plaats van de 3F-toets. De 2ER-toets is op het referentieniveau 2F, de 3ER-toets op het referentieniveau 3F.

De ER-toets is geen gemakkelijker toets, echter is de set opgaven in de ER-toetsen deels aangepast zodat de leerling beter kan laten zien waartoe hij in staat is en niet bij elke opgave vastloopt vanwege zijn beperking. Ook is het gebruik van de rekenkaart en rekenmachine bij elke opgave toegestaan.


Omdat de ER-toets voor een kleine groep leerlingen bestemd is, zijn er maar een beperkt aantal varianten van de ER-toets beschikbaar. De afname van de ER-toets is daardoor beperkt tot een aantal door het CvTE aangewezen dagen.

Eerste afnameperiode

2ER: woensdag 13 en donderdag 14 januari

3ER: woensdag 20 en donderdag 21 januari

Tweede afnameperiode

2ER: woensdag 16 en donderdag 17 maart

3ER: woensdag 23 en donderdag 24 maart

Derde afnameperiode:

2ER en 3ER: woensdag 1 en donderdag 2 juni

Er zit een tijdsslot op de ER-toetsen dus voor en/of na deze data kan de ER-toets niet worden afgenomen.

Omzettingstabellen ER-toets 2016

Eerste afnameperiode

Tweede afnameperiode

Derde afnameperiode

Voorwaarden deelname ER-toets

Om deel te nemen aan de ER-toets moet vastgesteld zijn dat de leerling vanwege een ernstig rekenprobleem of dyscalculie niet in staat zal zijn om de reguliere 2F- of 3F-toets te halen. De leerling hoeft niet in het bezit te zijn van een dyscalculieverklaring. Ter voorbereiding op de ER-toets moet er door zowel de leerling als de school een inspanning zijn geleverd om de kans op het behalen van de ER-toets te vergroten.

Deze voorwaarden dienen kort te worden omschreven in een dossier, dit dossier blijft eigendom van de school.

Consequentie voor leerling bij deelname aan de ER-toets

Vanaf schooljaar 2015-2016 telt voor vwo-leerlingen het cijfer van de rekentoets, en dus ook van de rekentoets ER mee in de slaag-/zakbeslissing. Bij dit cijfer zal een vermelding komen aan welke toets de leerling heeft deelgenomen: 3F of 3ER.

- -

In het vmbo en havo telt in 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 het cijfer van de rekentoets niet mee in de slaag-/zakbeslissing. Deelname aan de rekentoets is echter wel verplicht en het cijfer zal dan ook zichtbaar zijn op de cijferlijst. Bij het cijfer zal een vermelding komen aan welke toets de leerling heeft deelgenomen: 2F, 2ER, 3F of 3ER.

Een uitzondering hierop vormt het vmbo-bb in schooljaar 2015-2016 en 2016-17: het cijfer van de rekentoets van deze leerlingen zal zichtbaar zijn op de bijlage in plaats van op de cijferlijst.

  • Vooralsnog geldt er voor leerlingen die de rekentoets ER hebben gemaakt geen doorstroombeperking, dus ook niet naar de pabo of andere lerarenopleidingen.

Hulpmiddelen

Rekenmachine

Bij de ER-toets mag de leerling bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken. Dat kan de ingebouwde rekenmachine zijn, de leerling mag ook een eigen rekenmachine gebruiken. De opgaven zijn aan het gebruik van de rekenmachine aangepast. Een opgave die met rekenmachine geen zinvolle rekenactiviteit meer meet, wordt aangepast of vervalt.

Reken-/formulekaart

Bij de ER-toets mag de leerling bij alle opgaven de door CvTE vastgestelde rekenkaart(en) gebruiken, zowel de standaardkaart als aanvullende rekenkaart mag gebruikt worden. De kaart moet worden gezien als een rekenhulp en kladpapier. Alle eisen ten aanzien van kladpapier gelden: dus inname na afloop van de toets.

Het is toegestaan de leerling op zijn/haar verzoek tijdens de afname een nieuw exemplaar te verstrekken en het is toegestaan de leerling bij aanvang van de afname meerdere exemplaren te verstrekken.

De school mag een kaart vaststellen en uitreiken die slechts een deel van de tabellen bevat.

Onderscheid daarin per leerling is toegestaan. Kleine lay-outwijzigingen, zoals een tabel verticaal in plaats van horizontaal plaatsen, zijn toegestaan. Aanvullingen zijn niet toegestaan.

Rekenkaarten

Welke leerling mag welke rekenkaart gebruiken?

Het CvTE heeft twee reken-/formulekaarten ontwikkeld, de standaardkaart en de aanvullende kaart.

De standaardkaart 1, 2 en/of 3 mag gebruikt worden door de leerling met een dyscalculieverklaring die de reguliere rekentoets 2F of 3F maakt (of de pilottoets 2A) en door de leerling die de ER-toets maakt. Inhoudelijk is er geen verschil tussen deze kaarten, de lay-out is echter wel verschillend, zo kan de leerling de kaart kiezen die hij het fijnst vind werken.

De aanvullende rekenkaart mag alleen gebruikt worden door de leerling die de ER-toets maakt.

Rekenkaarten

Standaardkaart 1 is een verouderde kaart, maar mag nog steeds gebruikt worden.

De rekenkaarten 2 en 3 zijn per 30 oktober 2015 gewijzigd met enkele inhoudelijke aanpassingen.

De rekenkaart en centrale examens

Bij centrale examens waarbij rekenen een rol speelt mag alleen de standaardkaart worden gebruikt, door zowel de leerling met een dyscalculieverklaring als de leerling die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de rekentoets ER.

Bij de rekentoets 2A, 2F en de rekentoets 3F mag de standaardkaart uitsluitend gebruikt worden door leerlingen met een dyscalculieverklaring.

De aanvullende rekenkaart mag alleen gebruikt worden bij de ER-toets. De aanvullende rekenkaart mag door geen enkele leerling gebruikt worden bij centrale examens.

Afnamecondities

De 2ER- en 3ER-toets bestaan uit 30 opgaven. Het is mogelijk om heen- en weer te bladeren tussen de opgaven zodat de leerling zijn eigen strategie kan bepalen bij de keuze van de volgorde van te maken opgaven, en hij kan ook terug naar een eerder gemaakte opgave en het antwoord alsnog wijzigen.

Voor 2ER heeft de leerling 120 minuten de tijd om de toets te maken, voor 3ER heeft de leerling 150 minuten de tijd. De toets sluit niet vanzelf, de afnametijd dient zelf in de gaten te worden gehouden.

Voorbeeldtoetsen

De voorbeeldtoetsen ER zijn online beschikbaar via oefenen.facet.onl. De correctievoorschriften en omzettingstabellen bij deze voorbeeldtoetsen staan op de pagina Rekentoets vo onder het kopje voorbeeldtoetsen.

Mondelinge rekentoets ER

Als blijkt dat de leerling door rekenangst blijft vastlopen op de rekentoets ER, kan in overleg met het CvTE de wijze van examinering worden aangepast. Bijvoorbeeld in de vorm van een mondelinge afname door het CvTE. Bij een mondelinge afname wordt beter dan bij een digitale afname geconstateerd dat een leerling blokkeert, en kan adequaat worden gehandeld.

Meer informatie over de optie om de rekentoets ER mondeling af te leggen, vindt u in dit document:

Brochure ER-toets

In deze brochure vindt u uitgebreidere uitleg en achtergrondinformatie over de ER-toetsen.

Na de publicatie op 24 november 2015 van het besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit vo is gebleken dat er informatie in de brochure van de rekentoets ER (versie 3 november 2015) was opgenomen die niet juist bleek te zijn. De onjuistheden zijn in deze nieuwe versie van de brochure gewijzigd (versie 16 december 2015). In de brochure zijn de wijzigingen te herkennen aan de vermelding N.B.

Voorbeeldtoetsen

Jaarlijks worden nieuwe voorbeeldtoetsen rekenen gepubliceerd. Op deze pagina vindt u de voorbeeldrekentoetsen ER 2015-2016. Voor meer informatie over de voorbeeldtoetsen rekenen, zie de pagina Rekentoets vo.