Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, artikelen 11, 12, 13 en 49, geldend op 31 juli 2007

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2007, maar alleen op de examenjaren 2008 tot en met 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.