Eindexamenbesluit VO

Deze informatie is voor het schooltype vmbo GL niet van toepassing op het examenjaar 2024, maar alleen op de examenjaren 2002 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.