De inspectie

De inspectie (zie Eindexamenbesluit artikel 1) ziet erop toe dat het onderwijs, en hier met name de examens volgens de regels verlopen. Zij doet dit op basis van de WVO artikel 115 lid 1.

Zij heeft in het Eindexamenbesluit een aantal specifieke bevoegdheden toegewezen gekregen:

  • Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen (zie Eindexamenbesluit artikel 43). De inspectie kan het College voor Toetsen en Examens vragen nieuwe opgaven vast te stellen.
  • De inspectie moet gehoord worden voordat de directeur gespreid examen toestaat (zie Eindexamenbesluit artikel 59). Vooruitlopend op een aanpassing van de regeling biedt het ministerie de mogelijkheid om (na toestemming) een deelcijferlijst uit te reiken aan een kandidaat die op grond van artikel 59 het eerste deel van zijn gespreid examen heeft afgelegd aan een dagschool en die zijn examen niet aan de dagschool een volgend jaar voltooit.

Voor de uitvoering van haar taak krijgt de inspectie een aantal gegevens toegezonden:

Meer informatie

Pijl omhoog