De examencommissie

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Voor vavo-instellingen ligt de wettelijke grondslag in de WEB, artikel 7.4.5. Daar waar in het Eindexamenbesluit wordt gesproken over 'directeur' en van 'directeur en secretaris' wordt daaronder voor het vavo de examencommissie verstaan. Deze commissie vervult dus in feite de taken van de directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1 lid 2).

In het voortgezet onderwijs is de examencommissie geen officieel orgaan. Dit laat onverlet dat een eindexamensecretaris een commissie of team kan samenstellen dat gezamenlijk de taken verdeelt. De examensecretaris blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. De directeur is de eindverantwoordelijke voor het gehele eindexamen.


Deel deze pagina