concept-icoon

Ontwikkeling

Conceptsyllabi

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2022

Alle syllabi 2022 voor de centrale examens zijn in juni 2020 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2022.

Centrale examens 2023

- vmbo 2023

Talen

Exacte vakken

Maatschappijvakken

Kunstvakken

Profielvakken beroepsgericht

- havo 2023

Talen

Exacte vakken

Maatschappijvakken

Kunstvakken

- vwo 2023

Talen

Exacte vakken

Maatschappijvakken

Kunstvakken

Centrale examens 2024

- vwo 2024

Maatschappijvakken

Zie ook