concept-icoon

Ontwikkeling

Conceptsyllabi

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2021

De syllabi 2021 voor de centrale examens zijn in juni 2019 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2021.

Centrale examens 2022

De syllabi 2022 voor de centrale examens zijn in juni 2020 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2022.

De syllabus filosofie havo 2022 is in juli 2019 vastgesteld en geplaatst op de examenpagina filosofie havo in jaarring 2022.

De syllabus geschiedenis vwo 2022 is in juni 2018 vastgesteld en geplaatst op de examenpagina geschiedenis vwo in jaarring 2022.

Zie ook