concept-icoon

Ontwikkeling

Conceptsyllabi

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2022

De syllabi 2022 voor de centrale examens zijn in juni 2020 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in jaarring 2022.

De syllabus filosofie havo 2022 is in juli 2019 vastgesteld en geplaatst op de examenpagina filosofie havo in jaarring 2022.

De syllabus geschiedenis vwo 2022 is in juni 2018 vastgesteld en geplaatst op de examenpagina geschiedenis vwo in jaarring 2022.

Centrale examens 2023

Kunstvakken

Een syllabuscommissie heeft gewerkt aan de herziening van de syllabi voor de beeldende vakken havo en vwo voor het centraal examen 2023.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de huidige syllabi is het nieuwe thema Kunst en leven dat voor zowel de syllabus havo als de syllabus vwo geldt.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over de conceptsyllabi beeldende vakken havo en vwo 2023.

Zie ook