concept-icoon

Concept

Conceptsyllabi

De informatie op deze pagina heeft een niet-officiƫle status.

Voordat syllabi in een regeling worden vastgesteld, worden ze in conceptversie via deze pagina gepubliceerd.

Centrale examens 2017

De syllabi 2017 voor de eindexamens 2017 zijn in juni 2015 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

Centrale examens 2018

De syllabi 2018 voor de centrale examens zijn in juni 2015 en juni 2016 (nader) vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

Verlichting van het examenprogramma geschiedenis havo al in 2018

Naar aanleiding van de veldraadpleging onder docenten geschiedenis wordt de syllabus geschiedenis havo voor 2018 nader vastgesteld en het examenprogramma wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn in de nader vast te stellen conceptsyllabus 2018 blauw gemarkeerd.

Centrale examens 2019

De syllabi 2019 voor de centrale examens zijn in juli 2017 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

Centrale examens 2020

De syllabus 2020 voor het centrale examen aardrijkskunde vwo is in juni 2015 vastgesteld. De syllabi voor maatschappijwetenschappen vwo en bedrijfseconomie havo 2020 zijn in juni 2016 vastgesteld. Ze zijn te vinden op de examenpagina's in de betreffende jaarring van Examenblad.nl.

De overige syllabi worden via deze pagina in concept gepubliceerd voordat ze worden vastgesteld.

Centrale examens 2021

De syllabus bedrijfseconomie vwo 2021 is vastgesteld en geplaatst op de examenpagina bedrijfseconomie vwo in jaarring 2021.

De overige syllabi worden op deze pagina in concept gepubliceerd voordat ze worden vastgesteld.

Zie ook

Pijl omhoog