Combinatiecijfer (profielen vmbo)

Met de invoering van de profielen in het vmbo heeft ook daar het combinatiecijfer zijn intrede gedaan. Het combinatiecijfer voor het vmbo is geregeld in artikel 49 lid 3 en 4 van het Eindexamenbesluit VO.

Vmbo bb en kb

Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het combinatiecijfer het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. In artikel 49 lid 1 onderdeel d is geregeld dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.

Vmbo gl

Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profielvak zo vaak meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn. Als er examen is gedaan in drie keuzevakken, dan tellen die drie cijfers ieder één keer en het cijfer voor het profielvak drie keer.

Wezenlijk zal er van het combinatiecijfer in het vmbo voor de meeste scholen voor het eerst in 2018 sprake zijn, omdat dan het eerste cohort officieel examen doet volgens de profielen.